Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Vispārīgs apraksts 

ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izveidota 1957.gadā, lai garantētu Eiropas Kopienas nodrošinājumu ar pārtiku. Šodienas Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi ir:

a) celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas un lauksaimniecības ražošanas attīstību, kā arī panākot ražošanas faktoru, jo īpaši darbaspēka, optimālu izmantojumu;

b) šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus;

c) stabilizēt tirgus;

d) nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū;

e) panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem atbildīgās institūcijas Latvijā ir Zemkopības ministrija un Vides ministrija.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmju darba kārtības un paziņojumi presei.

Lasīt vairāk ->

 

Aktuāli

 • 03.08.2011

  Veiktas izmaiņas valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā zivsaimniecības projektu īstenošanai

  2. augustā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2008. gada 7. jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” un 2009. gada 27. janvāra noteikumos Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”.
 • 29.07.2011

  Palielina atbalstu dārzeņu nozarei pēc E. coli izraisītās krīzes

  Dalībvalstis ir piekritušas Komisijas priekšlikumam no 210 līdz 227 miljoniem eiro saskaņā ar ārkārtas plānu palielināt ES atbalstu dārzeņu audzētājiem, kurus skārusi baktērijas E. coli izraisītā krīze. Tas ļaus Komisijai par 100 % segt dažādu dalībvalstu kompensācijas pieprasījumus.
 • 21.07.2011

  Ar jauniem atbalsta pasākumiem plānots veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos vietējo rīcības grupu darbībā

  Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, kas groza pašlaik spēkā esošos noteikumus, papildinot tos ar jaunām LEADER atbalsta aktivitātēm. Noteikumu projektu šodien, 21. jūlijā izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.
 • 21.07.2011

  Veicinās lauksaimniecisko attīstību Latgales reģionā

  Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi jaunus Ministru kabineta (MK) noteikumu projektus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”” un „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””, kurus šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.
 • 21.07.2011

  Veicinās Latvijas vietējo rīcības grupu starptautisko sadarbību

  Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

«« 1 2 3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 41 42 43 »


Noderīgas saites

Zemkopības ministrijas informācija

Lauku atbalsta dienests

 

Lauksaimniecība

Jūrlietas un zivsaimniecība

 

 

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Zivsaimniecība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

Kopējās lauksaimniecības politikas skaidrojums