Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Vispārīgs apraksts 

ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izveidota 1957.gadā, lai garantētu Eiropas Kopienas nodrošinājumu ar pārtiku. Šodienas Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi ir:

a) celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas un lauksaimniecības ražošanas attīstību, kā arī panākot ražošanas faktoru, jo īpaši darbaspēka, optimālu izmantojumu;

b) šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus;

c) stabilizēt tirgus;

d) nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū;

e) panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem par samērīgām cenām.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem atbildīgās institūcijas Latvijā ir Zemkopības ministrija un Vides ministrija.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmju darba kārtības un paziņojumi presei.

Lasīt vairāk ->

 

Aktuāli

 • 18.07.2011

  Latvijai jāmeklē sabiedrotie, lai zemnieki turpmāk saņemtu taisnīgus tiešmaksājumus

  15.jūlijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Eiropas Parlamenta (EP) deputāti Sandru Kalnieti, lai pārrunātu Eiropas Komisijas (EK) piedāvājumu nākamajam Eiropas Savienības (ES) budžetam. Abi politiķi jau iepriekš ir paziņojuši, ka EK piedāvājums attiecībā uz tiešajiem maksājumiem Latvijas lauksaimniekiem ir netaisnīgs un arī turpmāk nostādīs Latvijas lauksaimniekus nevienlīdzīgas konkurences apstākļos.
 • 05.07.2011

  Eiropas Savienības regula ļaus Latvijas zivrūpniekiem sekmīgi turpināt darbu

  Eiropas Komisijas Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas Toksikoloģijas sekcijas sanāksmē 4.jūlijā tika atbalstīts Komisijas Regulas projekts par dioksīnu un polihlordifenilu pieļaujamajām normām, kas ir ļoti būtisks jautājums arī Latvijas zvejniekiem un zivju apstrādes nozarei.
 • 05.07.2011

  Eiropas Komisija apstiprina Latvijas lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas

  Eiropas Komisija apstiprinājusi jaunās lauksaimniecības produktu informatīvās un veicināšanas programmas iekšējā tirgū, tostarp arī abas Latvijas iesniegtās programmas: „Dzērvenes veselībai un labsajūtai” un „Dzīvo augu un dekoratīvās dārzkopības produktu veicināšanas un informācijas pasākumi iekšējā tirgū”.
 • 01.07.2011

  J.Dūklavs: Latvijas lauksaimniekiem tiešie maksājumi nedrīkst būt zemāki par 200 eiro par hektāru

  To zemkopības ministrs J.Dūklavs uzsvēra 1.jūlijā tikšanās laikā ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, pārrunājot valsts turpmāko rīcību ES lauksaimniekiem izdevīgāku maksājumu panākšanai. J.Dūklavs informēja, ka Zemkopības ministrija un lauksaimnieki nepiekrīt Eiropas Komisijas priekšlikumam par tiešo maksājumu izlīdzināšanu 2014.-2020.gadam. Ministrs uzsvēra, ka EK nav ņēmusi vērā jau iepriekš izdiskutētos un apspriestos objektīvos kritērijus, bet gan piedāvājusi minimāli pārdalīt finansējumu starp dalībvalstīm.
 • 30.06.2011

  Jānis Dūklavs: Eiropas Komisijas piedāvājums tiešo maksājumu izlīdzināšanā Latvijas lauksaimniekiem nav pieņemams

  29. jūnijā Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem nākamajam Eiropas Savienības septiņu gadu budžeta periodam no 2014. līdz 2020.gadam. Lai arī Latvijai vissvarīgākajā jautājumā par ES Kopējās lauksaimniecības politikas tiešajiem maksājumiem atzīts, ka ir nepieciešams samazināt pastāvošās atšķirības un veicināt taisnīgāku finansiālā atbalsta sadali ES dalībvalstu lauksaimnieku starpā saņemamo tiešo maksājumu ziņā, ES piedāvātais tiešo maksājumu izlīdzināšanas un pārdales priekšlikums Latvijai nav pieņemams.

«« 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 »


Noderīgas saites

Zemkopības ministrijas informācija

Lauku atbalsta dienests

 

Lauksaimniecība

Jūrlietas un zivsaimniecība

 

 

Lauksaimniecība un lauku attīstība

Zivsaimniecība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

Kopējās lauksaimniecības politikas skaidrojums