Kopējā ārpolitika un drošības politika

Vispārīgs apraksts

Eiropas Savienība nosaka un īsteno kopēju ārpolitiku un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni visās starptautisko attiecību jomās. Eiropas Savienības Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) mērķi ir sargāt Savienības kopējās vērtības, pamatintereses, neatkarību un integritāti; stiprināt Savienības drošību; saglabāt mieru un stiprināt starptautisko drošību; veicināt starptautisku sadarbību un attīstīt un stiprināt demokrātiju un tiesiskumu, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. 

Lasīt vairāk ->

  

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Atbildīgās ministrijas Latvijā par ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem ir Ārlietu ministrija un Aizsardzības ministrija.

Lasīt vairāk -> 

 

Aktualitātes ES Ārlietu padomē

 
2016. gads
  • 18.janvāris ES Vispārējo lietu padomes sanāksme
  • 18.janvāris ES Ārlietu padomes sanāksme
  • 2.februāris Neformālā ES Ārlietu padomes sanāksme (Attīstība un tirdzniecība)
  • 5.februāris Neformālā ES Ārlietu padomes sanāksme (Gymnich)
  • 15.februāris ES Ārlietu padomes sanāksme
  • 16.februāris ES Vispārējo lietu padomes sanāksme

 

Lasīt vairāk ->

 

Aktuāli

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 »


 

Noderīgas saites:

Ārlietas

ES portāls:

Ārējās attiecības

ES ārējā darbība

Humānā palīdzība

Paplašināšanās

ES Ārlietu padome

 

Eiropas Komisija:

Eiropas Savienība pasaulē

Ārējās attiecības

ES kaimiņpolitika

Attīstības politika

Paplašināšanās

Ārējās sadarbības programmas

Humānā palīdzība

Ārējā tirdzniecība

 

Aizsardzība:

Eiropas drošības stratēģija

Eiropas aizsardzības aģentūra

Eiropas drošības un aizsardzības politikas operācijas un misijas