Vadības partnerība

 

Vadības partnerība ir rīks, ar kura palīdzību tiek īstenota sadarbība starp ES dalībvalstu valdībām un ES institūcijām, organizējot kopīgas komunikācijas aktivitātes.

Latvijas valdība 2009. gada 10. jūlijā noslēdza Vadības partnerības vienošanos ar Eiropas Komisiju, lai turpmāko 4 gadu laikā kopīgi īstenotu komunikācijas aktivitātes ES jautājumos.

Ārlietu ministrijai pārņemot ES komunikācijas funkciju no Valsts kancelejas, 2010. gada 19.martā Rīgā tika parakstīts Vadības partnerības Deleģēšanas līgums starp Eiropas Komisiju un Latvijas Ārlietu ministriju.

Vadības partnerības Deleģēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir Komunikācijas plāns, kura realizācijai finansējumu nodrošina Eiropas Komisija. Latvijai pieejamais minimālais finansējums ik gadu ir 200 000 eiro.

 

2009.gadā tika īstenoti pirmie Vadības partnerības 2009. gada Komunikācijas plānā iekļautie projekti, kas veltīti šādām tēmām:

 • Aktīva iedzīvotāju līdzdalība ES politikā, iesaistoties debatēs un diskusijās un nodrošinot labāku informācijas apriti;
 • Eiropas demokrātija un iedzīvotāji – ko ES sniedz saviem iedzīvotājiem;
 • Eiropa un jaunieši.

2009.gada Komunikācijas plāna ieviešana noslēdzās 2011.gada martā.

2010. gada Komunikācijas plāna tēmas:

 • Sabiedrības informēšana par ES jautājumiem internetā un plašsaziņas medijos
 • Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
 • Eiropas nedēļa 2010. gada maijā
 • Dialogs ar sabiedrību par ES aktualitātēm

2010.gada Komunikācijas plāna ieviešana noslēdzās 2011.gada decembrī.

Īstenotie Vadības partnerības projekti saskaņā ar 2009. un 2010.gada Komunikācijas plāniem (15.03.2011.)

2011. - 2013.gada Komunikācijas plāna galvenie darbības virzieni:

 • Integrētā komunikācijas kampaņa
 • Akadēmiskie izdevumi, pētījumi un publikācijas
 • Eiropas nedēļa
 • Informācijas sniedzēju kapacitātes celšana

Īstenotie Vadības partnerības projekti saskaņā ar Komunikācijas plānu 2011.gadam (14.03.2013.).

Īstenotie un notiekošie Vadības partnerības projekti saskaņā ar Komunikācijas plānu 2012.gadam (13.05.2013.).

Vadības partnerības projekti saskaņā ar Komunikācijas plānu 2013.gadam (17.04.2014.).

 

Saites uz īstenotajiem Vadības partnerības projektiem: