Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām "ES un MANAS vērtības

Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām "ES un MANAS vērtības" 
 
Metodiskais materiāls skolotājiem latviešu valodā
Metodiskais materiāls skolotājiem krievu valodā
 
 
ES un brīvība"
 
"ES un vienlīdzība"
 
"ES un cieņa"
 
"ES un tolerance" 

NL EU 16

EYD